Kosten

Een therapiesessie van 50 minuten kost € 85,-
Er wordt geen BTW over gerekend.

Een (relatietherapie-)sessie van 75 minuten kost € 120,- excl BTW.
In de meeste gevallen wordt er BTW gerekend over relatietherapie.

Een lichaamsgerichte therapie en ademwerksessie van 80-90 minuten kost E120.
Er wordt geen BTW over gerekend.

Een lichaamsgerichte therapie en ademwerksessie, al dan niet in combinatie met het plantmedicijn rapé, van 120 minuten kost E150. Er wordt geen BTW over gerekend

Bij uitzondering en in overleg werk ik in het weekeind. Hiervoor wordt E25 per sessie relatietherapie/lichaamsgerichte tgherapie en ademwerk en E20 per sessie reguliere therapie extra in rekening gebracht.

Afspraken die binnen 24 uur tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Omdat ik als gestalttherapeut ben aangesloten bij een beroepsvereniging, komt de therapie die ik geef in aanmerking voor vergoeding via de aanvullende verzekering. Of en hoeveel er wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, kun je zelf nagaan bij je verzekeraar. Er zijn talloze zorgverzekeraars die verschillende pakketten aanbieden, waarvan de voorwaarden elk jaar veranderen. Het is voor mij als therapeut dus helaas niet haalbaar om dit uit te zoeken voor iedereen.
De snelste en gemakkelijkste weg om hierover zekerheid te krijgen, is om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en daarbij de onderstaande codes door te geven. Het betreft AGB-codes, die worden toegekend aan erkende therapeuten en toegang geven tot vergoeding.
AGB code therapeut: 90106656
AGB code praktijk: 90065894 (Better Together Therapie)

Relatietherapie wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dat geldt voor alle aanbieders. Relatietherapie valt volgens de heersende norm niet onder gezondsheidszorg. Inhoudelijk valt dat zeer te betwisten, maar vooralsnog zal ook ik me aan de regels moeten houden. Dat betekent helaas ook dat ik over relatietherapie 21% BTW moet heffen.
Er is een overlappend gebied tussen relatietherapie en gestalttherapie, waarbij het soms toch mogelijk is om (deels) voor een vergoeding in aanmerking te komen. Dat hangt geheel van de inhoud van het traject af en dat kunnen we in overleg bekijken.
Mocht dit laatste het geval zijn, dan geldt het bovenstaande (check d.m.v. codes bij de verzekeraar).