Over mij

Therapie is voor mij maatwerk.’

Ik ben vanaf 2006 werkzaam in de hulpverlening. Mijn ervaring ligt in de maatschappelijke opvang met een expertise in huiselijk geweld, en verder in de GGZ en de psychiatrie. Ik ben van origine maatschappelijk werker, maar raakte al snel gefrustreerd in de beperkingen die ik ervaarde in dit vak. Ik heb daarom in 2012 de keuze gemaakt om door te leren voor therapeut. Mijn opleidingen heb ik gevolgd aan de Haagse Hogeschool en het KIN (Kempler Instituut Nederland). Daarnaast heb ik diverse aanvullende trainingen gevolgd op het gebied van o.a. trauma en gehechtheid, geleide meditatie, non-violent resistance en systeemgericht werken bij (v)echtscheiding.

Momenteel ligt mijn focus op trauma en stress, het vergoten van mijn expertise aangaande de oorzaken, gevolgen en vooral behandelmogelijkheden van alles wat voortkomt uit trauma en stress. Daaronder valt bijvoorbeeld PTSS ook lichamelijk onverklaarbare klachten (SOLK).

Ik bied vanuit mijn praktijk relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie. Binnen deze categorieën zijn verschillende vormen van therapie te onderscheiden, die zich met elkaar mengen in mijn aanpak, al naar gelang de behoefte. Ik werk met een combinatie van voornamelijk gestalttherapie, ervaringsgerichte therapie en lichaamsgerichte therapie. De essentie van al deze therapievormen is contact. Mijn uitgangspunt is dat mensen altijd een goede reden hebben voor hun gedrag. Daar waar de meeste psychologen en psychiaters gefocust blijven op het gedrag, probeer ik te gaan naar de ervaring er onder. Welke nood, welke pijn maakt dat dit gedrag er is. Welke behoefte is er en hoe kan ik daarbij aansluiten? Uit veelvuldig en uitgebreid onderzoek is gebleken dat een veilige therapeutische relatie de belangrijkste factor is in het slagen van therapie. Zeker wanneer het gaat om trauma, is veiligheid de belangrijkste voorwaarde om te kunnen herstellen. Dit is dan ook mijn uitgangspunt.

Daar waar de cognitieve therapie (de meest gebezigde vorm van therapie in de westerse wereld) geen antwoorden meer heeft, bieden bovenstaande therapievormen vaak wel soelaas. Existentiële problematiek is niet even snel op te lossen, het raakt aan de kern van wie je bent. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als ‘Mag ik er zijn?’ ‘Wie ben ik eigenlijk?’ en ‘Wat maakt het leven voor mij nog de moeite waard?’.

Als we dieper durven te kijken dan pasklare antwoorden, diagnoses en adviezen, stuiten we op de wortels van onze pijn. Mensen met dergelijke vragen en pijnpunten zijn meestal niet geholpen met het reguliere hulpverleningsaanbod van tegenwoordig, dat gericht is op snelle oplossingen. In ieder geval niet blijvend.

In mijn vak ben ik enorm geïnspireerd door o.a. het werk van arts en auteur Gabor Maté, traumadeskundige Peter Levine en psychiater Dirk de Wachter. In onderstaande clip vertelt Gabor Maté over zijn manier van werken met patiënten, een visie waar ik volledig achter sta en manier van werken waar ik naar streef in mijn eigen praktijk.

Het is mijn streven in elk hulpverleningstraject om een verschil te maken. Ik geniet van mijn vak, omdat elke cliënt uniek is en weer een andere benadering vraagt. De diversiteit van mijn cliëntenbestand houdt me scherp en maakt het voor mij mogelijk om te blijven groeien en ontdekken. Een mens is immers nooit uitgeleerd en therapie blijft in mijn visie altijd maatwerk.