Over mij

Therapie is voor mij maatwerk. Dat betekent dat ik er naar streef om met elke client een unieke, eigen weg te bewandelen, waarin we het zelfhelend vermogen aanspreken dat in iedereen aanwezig is. De weg daar naartoe is wel voor iedereen verschillend. Daarin komt mijn unieke kracht van pas: het afstemmen op de ander en vanuit die resonantie vormgeven aan de unieke helingsweg.

Ik ben iemand die graag blijft leren en ontwikkelen. Daarbij gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling in elkaar over, omdat ik nu eenmaal heb gekozen voor een vak waar ik ontzettend van geniet. Daardoor kan ik inmiddels putten uit veel verschillende methodieken en technieken en mijn cliënten precies geven wat nodig is. Dat voelt voor mij als rijkdom.

In het werken met stellen geeft het mij veel voldoening om het patroon te kunnen ontrafelen en mensen weer in verbinding te kunnen brengen met elkaar en zichzelf. Het herstellen van de verbinding waar vaak zo naar wordt verlangd, maar waarvoor nog teveel pijn in de weg zit, is keer op keer dankbaar werk.

Het werken met individuen is heel gelaagd. In de reguliere GGZ wordt met name gewerkt op het cognitieve vlak. Hoewel ik van mening ben dat het begrijpen van je klacht en gedragsverandering essentieel zijn, ben ik er gaandeweg steeds meer achter gekomen dat dit vaak niet voldoende is. Meer een meer mensen melden zich bij mij na een traject bij hun psycholoog ‘waar ze best veel aan hebben gehad’, maar ervaren toch nog restklachten of een terugkeer van klachten. Ik werk daarom in drie fases. Meer info daarover vind je hier.

Ik ben vanaf 2006 werkzaam in de hulpverlening. Mijn ervaring ligt in de maatschappelijke opvang met een expertise in huiselijk geweld, en verder in de GGZ en de psychiatrie. Ik ben ooit begonnen als maatschappelijk werker, maar ervaarde al snel dat ik meer de diepte in wilde. Ik heb daarom in 2012 de keuze gemaakt om door te leren voor therapeut. Mijn opleidingen heb ik gevolgd aan de Haagse Hogeschool, het KIN (Kempler Instituut Nederland) en het BBTRI. Daarnaast heb ik diverse aanvullende trainingen gevolgd op het gebied van o.a. trauma en gehechtheid, geleide meditatie, ademwerk, lichaamsgerichte therapie, non-violent resistance en systeemgericht werken.

Ik bied vanuit mijn praktijk relatietherapie, gezinstherapie en individuele therapie aan. Binnen deze categorieën zijn verschillende vormen van therapie te onderscheiden, die zich met elkaar mengen in mijn aanpak, al naar gelang de behoefte. Ik werk met een combinatie van voornamelijk gestalttherapie, ervaringsgerichte therapie, lichaamsgerichte therapie en ademwerk. De essentie van al deze therapievormen is contact. Contact met jezelf, je lichaam en je emoties, contact met de ander en de wereld. In dat contact kun je pijnlijke, maar ook helende ervaringen opdoen. En daarin kun je leren sturen: dat is therapie.

In therapie, en zeker wanneer het gaat om trauma, is veiligheid de belangrijkste voorwaarde om te kunnen herstellen. Het is dan ook mijn uitgangspunt dat je je veilig en vertrouwd kunt voelen bij mij. Naast een persoonlijke benadering, doe ik dit o.a. door jouw beleving altijd serieus te nemen en de regie zoveel mogelijk bij jou te laten. Jij mag bepalen hoe jouw traject eruitziet en hoe lang het duurt.

In mijn vak ben ik enorm geïnspireerd door o.a. het werk van arts en auteur Gabor Maté, diverse traumadeskundigen zoals Peter Levine, en Giten Tonkov zijn methode BBTRS. In onderstaande clip vertelt Gabor Maté over zijn manier van werken met patiënten, een visie waar ik volledig achter sta en manier van werken waar ik naar streef in mijn eigen praktijk.