Coaching

Het is mogelijk om bij Better Together Therapie een coachingstraject te volgen.  Coaching is geschikt wanneer je jezelf verder wilt ontwikkelen, of wanneer je bijvoorbeeld steeds op een blokkade stuit, waardoor je niet verder komt in je werk of relaties. Of als je niet goed weet wat je wil, bijvoorbeeld in je werk of persoonlijke leven.

Een coachingstraject bij een therapeut of psycholoog heeft zo zijn voordelen. Een goede coach zal je altijd doorverwijzen naar een psycholoog of therapeut als er diepere problemen aan de oppervlakte komen, waarvoor therapie nodig is. Therapie is diepgaander dan coaching, maar het kan wel geïntegreerd worden in het traject. Als je coach ook psycholoog of therapeut is, kan dit meestal.

Coaching is een onderdeel geweest van mijn opleiding, ik ben o.a. gestaltcoach. In het kort betekent dit dat ik je zal coachen op een open, niet-veroordelende manier, waarbij contact centraal staat. Dat gaat zowel over het contact met elkaar en jezelf, als met je angsten en verlangens. Meer over gestalt vind je hier.

Informatie voor werkgevers:

Een coachingstraject bij Better Together Therapie kan geheel op maat worden vormgegeven. Daarin worden zowel de wensen van de werkgever als de behoeftes van de werknemer gerespecteerd. Ik neem daarin als therapeut te allen tijde een onafhankelijke positie in. Er kan desgewenst (beknopte) informatie verstrekt worden over de voortgang van het proces. Dit zal altijd in overleg gebeuren.